PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA

PERTANYAAN                      :      JAWAB  BUKAN  LISA

 DARIPADA                             :     DR. S. RAMAKRISHNAN  

 Dr. S .Ramakrishnan  minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAN  menyatakan  adakah Kementerian  mempunyai perancangan untuk mewartakan  Johor Ancient Temple di Jalan Wong Ah Fook, Johor Bahru sebagai tapak warisan negara kerana di kawasan tersebut terdapat banyak pusat keagamaan yang terdiri daripada pelbagai agama seperti Kuil Sikh ( yang berusia lebih daripada 200 tahun), kuil Hindu, dan juga Masjid India Muslim. 

JAWAPAN:

Yang Berhormat, Kuil Johor Bahru, Kuil Sikh, Kuil Hindu dan juga Masjid India Muslim di persekitaran Jalan Wong Ah Fook sehingga ke Jalan Dobi Johor Bahru, didapati mempunyai kesan aktiviti keagamaan dan hubungan sosiobudaya etnik. Walau bagaimanapun, penyelidikan yang telah dijalankan oleh pihak Kementerian ini melalui Jabatan Warisan Negara ke atas bangunan-bangunan tersebut menunjukkan terdapak banyak perubahan fizikal dari segi fasad serta tidak lagi menampilkan signifikan keaslian dan integriti warisannya. Oleh yang demikan,ia tidak dapat diwartakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005.    

bagi tujuan pewartaan sebagai Warisan atau Warisan Kebangsaan, ia mesti memenuhi kriteria yang dinyatakan pada Seksyen 67 (2), Akta Warisan Kebangsaan 2005 seperti ciri-ciri rekabentuk atau estetik, keunikan, pembaharuan saintifik atau teknikal, hubungan sosial atau kebudayaan dan kepentingan sejarah.  Dalam pewartaan bangunan atau tapak, aspek fizikal bangunan atau tapak juga akan diambil kira yang mana ia perlu memiliki keaslian dan integriti yang mencerminkan warisan.

Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: