Dewan Negara Sesi Julai 2012: Statistik Mat Rempit mengikut kaum

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA

 

PERTANYAAN        :           LISAN

DARIPADA               :           DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH                     :           12 JULAI 2012 (KHAMIS)

 

SOALAN

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik Mat Rempit yang ditangkap kerana terlibat dengan perlumbaan haram dan gejala sosial yang lain mengikut jantina dan kaum serta apakah punca yang menyebabkan Mat Rempit dan termasuk juga Minah Rempit menjadi semakin liar dan sukar dikawal.

 

JAWAPAN:

Tuan Yang Di-Pertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Senator Dr. S. Ramakrishnan yang mengemukakan pertanyaan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, daripada 1,414 jumlah operasi membanteras aktiviti mat rempit dan lumba haram yang telah dijalankan di seluruh negara pada tahun 2011, seramai 467 orang mat rempit telah berjaya ditahan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Daripada jumlah ini, seramai 397 orang mat rempit yang ditahan adalah terdiri daripada kaum Melayu, 49 orang kaum India, 18 orang kaum Cina dan 3 orang lagi lain-lain kaum.

Bagi tahun 2012 (sehingga bulan Jun) pula, jumlah mat rempit yang ditahan adalah seramai 45 orang daripada 492 operasi yang telah dijalankan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, seramai 39 orang yang ditahan terdiri daripada kaum Melayu, 3 orang kaum Cina dan 3 orang kaum India.

Antara punca-punca yang menyebabkan mat rempit ini menjadi semakin liar dan sukar dikawal adalah seperti berikut:

1)      Sikap golongan remaja terutamanya yang berumur di antara 14 hingga 25 tahun yang suka menunjuk-nunjuk kemahiran dan keberanian mereka di kalangan rakan sebaya lain tanpa mengira musibah dan bahaya yang bakal dihadapi;

2)      Sikap golongan remaja yang menjadikan aktiviti perlumbaan haram dan samseng jalanan sebagai aktiviti riadah bagi mengisi masa lapang dan melepaskan tekanan yang mereka alami;

3)      Sikap ibu bapa atau penjaga yang mudah membenarkan anak-anak menunggang motosikal walaupun tanpa lesen memandu;

4)      Kurangnya perhatian daripada ibu bapa dan sikap tidak ambil tahu tentang aktiviti luar serta pergaulan anak-anak di luar rumah;

5)      Masalah tiada pekerjaan/menganggur menyebabkan golongan belia/remaja melakukan aktiviti lumba haram bagi mengisi masa lapang atau mendapatkan hadiah yang ditawarkan terutamanya wang tunai sekiranya menang;

6)      Tawaran hadiah lumayan seperti wang tunai dan wanita/minah rempit sebagai imbuhan kemenangan dan ini juga boleh menyumbang kepada masalah sosial yang lain seperti jenayah rogol; dan

7)      Pengaruh daripada filem-filem dalam dan luar negara yang berorientasikan aktiviti lumba haram.

Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: