Dewan Negara Sesi Julai 2012: Golongan yang layak memiliki no plat kenderaan secara percuma

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA

 

PERTANYAAN        :           LISAN

DARIPADA               :           DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH                     :           11 JULAI 2012 (RABU)

 

SOALAN

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan siapakah atau golongan manakah yang layak memiliki nombor plat pilihan (1 hingga 10) secara percuma dan apakah syarat-syarat yang melayakkan mereka memiliki nombor plat berkenaan.

 

JAWAPAN

Tuan Yang Di-Pertua,

Kerajaan telah memberikan keutamaan kepada kenamaan-kenamaan berikut untuk mendapatkan nombor pendaftaran secara percuma:

(i)      DYMM Sultan termasuk Raja Perlis dan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan;

(ii)     TYT Yang Dipertua Negeri;

(iii)    YTM Raja Muda / Tengku Mahkota;

(iv)    YAB Pedana Menteri;

(v)     YAB Timbalan Perdana Menteri;

(vi)    YB Menteri Persekutuan;

(vii)   YAB Menteri Besar dan Ketua Menteri

 

Walaubagaimanapun, Kerajaan tidak menetapkan sebarang nombor yang khusus termasuk 1 hingga 10. Ini bermakna, mana-mana nombor yang tidak diminta oleh kenamaan-kenamaan berkenaan adalah terbuka untuk ditender oleh semua pihak.

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: