Dewan Negara Sesi April – Mei 2012: Skim PERKESO bagi yang hilang pekerjaan

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA

 

 

PERTANYAAN        :           LISAN

 

DARIPADA               :           DR. S. RAMAKRISHNAN

 

TARIKH                     :           7 MEI 2012 (Isnin)

 

 

SOALAN

 

 

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan:

 

(a)      bilakah kerajaan akan memperkenalkan skim keselamatan khas sosial (PERKESO) bagi mereka yang bekerja sendiri memandangkan  pengumuman mengenainya telah dibuat pada tahun 1978; dan

 

(b)      bagaimana pula skim untuk mereka yang tidak bekerja atau berhenti kerja sementara kerana pengumumannya juga telah dibuat pada tahun 1978.

 

 

JAWAPAN

 

 

Tuan Yang Di-Pertua,

 

 

PERKESO bersama Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) sedang menjalankan satu kajian kemungkinan mewujudkan Skim Tabung Pemberhentian Pekerjaan bagi faedah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kajian sedang dijalankan secara tripartisme dengan kerjasama Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC).

 

Di antara tujuan kajian ini adalah untuk mendapat kesefahaman mengenai model dan mekanisme yang sesuai untuk melaksanakan skim tersebut. Dalam hal ini, adalah menjadi harapan kerajaan agar skim ini dibiayai bersama majikan dan pekerja. Sehubungan dengan ini kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak RM52 juta sebagai dana permulaan Skim Tabung Pemberhentian Pekerjaan tersebut.

 

 

Tuan Yang Di-Pertua,

 

Walaupun pengumuman mengenai Skim Keselamatan Khas Sosial (PERKESO) telah dibuat pada tahun 1978 tetapi skim ini hanya digerakkan sebaik sahaja pihak majikan dan pekerja bersetuju mengenai model dan mekanisme jangka panjang bagi Skim Tabung Pemberhentian Pekerjaan.

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA


PERTANYAAN        :           LISAN

 

DARIPADA               :           DR. S. RAMAKRISHNAN

 

TARIKH                     :           7 MEI 2012 (Isnin)

 

 

SOALAN

 

 

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan:

 

(a)      bilakah kerajaan akan memperkenalkan skim keselamatan khas sosial (PERKESO) bagi mereka yang bekerja sendiri memandangkan  pengumuman mengenainya telah dibuat pada tahun 1978; dan

 

(b)      bagaimana pula skim untuk mereka yang tidak bekerja atau berhenti kerja sementara kerana pengumumannya juga telah dibuat pada tahun 1978.

 

 

JAWAPAN

 

 

Tuan Yang Di-Pertua,

 

 

PERKESO bersama Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) sedang menjalankan satu kajian kemungkinan mewujudkan Skim Tabung Pemberhentian Pekerjaan bagi faedah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kajian sedang dijalankan secara tripartisme dengan kerjasama Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC).

 

Di antara tujuan kajian ini adalah untuk mendapat kesefahaman mengenai model dan mekanisme yang sesuai untuk melaksanakan skim tersebut. Dalam hal ini, adalah menjadi harapan kerajaan agar skim ini dibiayai bersama majikan dan pekerja. Sehubungan dengan ini kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak RM52 juta sebagai dana permulaan Skim Tabung Pemberhentian Pekerjaan tersebut.

 

 

Tuan Yang Di-Pertua,

 

Walaupun pengumuman mengenai Skim Keselamatan Khas Sosial (PERKESO) telah dibuat pada tahun 1978 tetapi skim ini hanya digerakkan sebaik sahaja pihak majikan dan pekerja bersetuju mengenai model dan mekanisme jangka panjang bagi Skim Tabung Pemberhentian Pekerjaan.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: