Ucapan Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Perluasan) 2010

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang untuk saya turut berbahas Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Perluasan) ini.

 

Bilangan pelaut Malaysia tidak meningkat dan tidak selari dengan perkembangan industi perkapalan ketika ini. Institusi latihan mendapat banyak permohonan yang lebih dari sebelumnya, tetapi terpaksa menghadkan peserta baru disebabkan kesukaran dalam mencari pelabuhan untuk latihan dan pekerjaan atas kapal.

 

Syarikat perkapalan yang memohon lesen perkapalan dalam negeri mendakwa mereka tidak dapat mencari pelaut Malaysia yang sesuai, sementara institusi-institusi latihan mengatakan lulusan mereka sedang menunggu tempat berlabuh (berth). Kita mempunyai pelaut yang terlatih dan berkelayakan tetapi syarikat perkapalan berpendapat lebih mudah melalui agen yang membekalkan keperluan yang lengkap, iaitu dari Filipina atau Indonesia daripada memilih pegawai atau kru Malaysia.

 

Saya cadangkan bahawa semua kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Malaysia mesti mempunyai insurans cover yang cukup jika berlaku perkara yang tidak diingini seperti kapal tenggelam, membuat pencemaran, atau melakukan perkara-perkara yang memberi kesan negatif terhadap perairan Malaysia.

 

Apakah langkah kementerian dalam memastikan bahawa ancaman radioaktif dan kebocoran loji nuklear Jepun ini tidak mengancam negara kita oleh kerana radioaktif – di seluruh dunia ini sedang mengambil langkah seperti di India baru-baru ini mengharamkan semua barang dari Jepun khususnya makanan melalui kapal tiga tahun dari masa kini.

Adakah pindaan dalam rang undang-undang ini melibatkan transhipment kapal-kapal? Amalan ketika ini kapal-kapal besar harus pergi ke pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Klang dan kemudian kapal-kapal kecil akan mengagihkan barang-barang atau muatan dari pelabuhan utama ke pelabuhan-pelabuhan kecil. Soalan saya adakah kapal-kapal besar ini dibenarkan untuk terus pergi ke pelabuhan-pelabuhan kecil?

 

Apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan bahawa industri insurans juga mendapat peluang perniagaan daripada kapal-kapal antabangsa yang berlabuh di Malaysia?

 

Adakah insurans yang diambil di negara kita ini juga terpakai ataupun boleh dibuat sekiranya kapal-kapal yang didaftarkan di negara kita ini ditinggalkan di luar negara supaya memastikan pelaut-pelaut yang berkhidmat dengan kapal ini juga mendapat pembelaan dan dibawa pulang di bawah perlindungan insurans yang dimaksudkan oleh akta ini.

 

Pada masa ini, terdapat kebimbangan yang besar terhadap pengurusan keselamatan selat-selat di Malaysia. Kebimbangan ini muncul akibat peningkatan kejadian lanun dan rompakan bersenjata di perairan negara ini. Selain itu, perairan Malaysia juga terkenal dengan aktiviti-aktiviti haram seperti perdagagan orang, penyeludupan barang-barang terlarang seperti dadah dan senjata api, pembalakan haram, nelayan haram, dan sebagainya. Oleh itu, tindakan menyeluruh perlu diambil bagi menangani masalah-masalah tersebut.

 

Saya juga ingin menyentuh mengenai perkhidmatan feri penumpang yang beroperasi di Sabah dan Sarawak. Pengangkutan air adalah pengangkutan yang utama di di dua negeri berkenaan. Apa yang ingin saya bangkitkan di sini adalah adakah perkhidmatan feri di Sabah dan Sarawak mendapat perlindungan insurans, terutama dari segi keselamatan penumpang?

Advertisements
Explore posts in the same categories: Bills for Enactment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: