Program Pemutihan dan Pengampunan PATI

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA SESI JULAI 2011 

 

PERTANYAAN : BERTULIS

DARIPADA      : Y.B. SENATOR DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH            : 11 JULAI 2011 (ISNIN) 

 

Soalan

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan: 

(a)          adakah pintu masuk pendatang asing ke negara kita dikenal pasti dan adakah pintu masuk ini disekat memandangkan terdapat kira-kira 2 juta pendatang asing ketika ini; dan 

(b)          siapakah yang akan menanggung kos pelaksanaan “Program Pemutihan dan Pengampunan” untuk pendatang haram. Kebanjiran pendatang haram ini menunjukkan kegagalan kerajaan dalam mengawal pintu masuk dan sempadan negara.

 

Jawapan

Tuan Yang di-Pertua,

Terima kasih saya ucapkan kepada Ahli Yang Berhormat Senator yang mengemukakan pertanyaan.

(a)          Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pergerakan keluar dan masuk ke Malaysia dikawal di bawah Akta Imigresen 1959/63. Di bawah akta tersebut telah diperuntukan bahawa Menteri boleh mewartakan sesuatu tempat sebagai pintu masuk yang sah, dan sekiranya seseorang masuk atau keluar dari Malaysia tanpa melalui pintu masuk yang sah adalah melakukan suatu kesalahan di sisi Akta Imegresen 1959/63.

Mulai 1 Jun 2011 Kerajaan telah menguatkuasakan pengambilan biometrik warganegara asing di 69 pintu masuk negara. Pengambilan biometrik ini adalah melalui National Enforcement and Registration (Biometric) System (NERS). Pelaksanaan ini akan dibuat secara berfasa sehingga kesemua 96 pintu masuk negara dilengkapi dengan sistem NERS bagi tujuan menyokong agenda nasional dalam memantapkan pengurusan, pemantauan dan penguatkuasaan warganegara asing yang masuk, berada dan berlepas dari Malaysia.

(b)          Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerajaan akan melaksanakan Program Penyelesaian Menyeluruh Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) atau Program 6P yang bertujuan untuk mendapatkan data dan rekod mengenai keberadaan serta jumlah sebenar PATI di negara ini. Di bawah program ini, PATI yang berada dalam negara dikehendaki keluar mendaftar dan diambil maklumat diri serta biometrik untuk tujuan rekod dan pemantauan. Menerusi Program 6P ini juga PATI yang berkelayakan akan boleh diregulisasikan menjadi pekerja asing yang sah atau boleh pulang ke negara asal atas kos sendiri tanpa dikenakan tindakan undang-undang. Program ini juga akan melibatkan pelaksanaan operasi penguatkuasaan bersepadu secara besar-besaran, bagi menangkap PATI serta majikan yang dikenal pasti masih melakukan kesalahan imigresen serta mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka.

Bagi pelaksanaan Program Pemutihan dan Program Pengampunan yang merupakan sebahagian dari Program 6P akan melibatkan agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan. Kos-kos yang perlu dibayar untuk pengambilan pekerja asing di bawah Program Pemutihan seperti bayaran levi, prelu ditanggung oleh majikan manakala bagi kos-kos di bawah Program Pengampunan seperti perolehan dokumen perjalanan dan tiket pulang, kos akan ditanggung sendiri oleh PATI. Dengan demikian, kos yang akan dibiayai oleh Kerajaan hanya meliputi perbelanjaan operasi.

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: