Ucapan Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, saya mengalu-alukan Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu yang telah disebut-sebutkan oleh kerajaan sejak RMK 8.

Saya minta kerajaan dapat mengkaji semula sasaran Negara sebanyak 2,000 megawatt pada tahun 2020 tersebut dan meletakkan sasaran yang lebih tinggi bagi menunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia memang serius dari pembangunan teknologi hijau, khususnya sasaran penjanaan tenaga solar pada tahun 2020. Kita perlu lebih agresif di dalam aspek ini, memandangkan Malaysia kini merupakan Negara pengeluar teknologi solar yang ketiga terbesar di dunia.

Adalah bijaksana Menteri menunjukkan loji-loji yang berpotensi (kilang kelapa sawit, loji Cogeneration industri, kilang padi, industri kayu, kilang gula, hidro kecil dan loji tenaga suria masa depan) yang dikenalpasti untuk dibangunkan di bawah pelbagai teknologi menggunakan skim Tarif Galakan (Feed-in-Tariff) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baru. Pelan induk pembangunan grid dengan laluan grid ditunjukkan untuk menuai tenaga dari penjanaan yang disebarkan juga harus didedahkan bagi perundingan awam. Dengan maklumat di atas, masyarakat akan berasa digalakkan untuk menghargai apa yang mereka akan bayar dan sertai sepenuh hati dalam pengenalan tenaga boleh diperbaharui.

Akses grid tenaga harus dibuat bagi memudahkan untuk digunakan kepada sumber-sumber tenaga boleh diperbaharui yang dikenalpasti dan terma syarat bekalan harus munasabah untuk industri proses. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah memperkenalkan konsep “Kewajipan Boleh diperbaharui”, sangat berjaya di UK, di mana kewajipan dikenakan ke atas pemegang lesen pengedaran bagi sumber tertentu dan kadar kenaikan tahunan jualan tenaga elektrik mereka dari sumber-sumber yang boleh diperbaharui, atau membayar penalti, dalam hal ini pemegang lesen pengedaran akan dimotivasikan untuk meneruskan sebagai pembekal tenaga boleh diperbaharui dengan syarat-syarat bekalan yang harus dipatuhi.

Kecekapan operasi bagi pelbagai teknologi tenaga boleh diperbaharui harus menjadi subjek penting yang terkandung dalam Akta Tenaga Boleh Baru. Akta tersebut akan mendapat kesan yang mustahil dan oleh kerana itu penyertaan awam penting bagi merasai pemilikan dan kejayaannya. Mana-mana teknologi yang tidak menunjukkan persamaan grid dalam tempoh 7-10 tahun seharusnya tidak dibenarkan subsidi awam dan kerana itu peraturan seharusnya tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam operasi. Ini merujuk kepada objektif Tarif Galakan (Feed-in-Tariff) untuk teknologi memulakan teknologi bagi tujuan kemahiran dan pembelajaran sehingga kos turun ke tahap yang munasabah. Jika perlu, dana khas boleh diperuntukkan oleh kerajaan untuk tujuan kemahiran dan pembelajaran.

Pembangunan grid tenaga untuk menuai tenaga boleh diperbaharui dengan cara penjanaan diedarkan di dalam negara disebabkan trend masa depan harus diambil sebagai langkah berasingan oleh kerajaan, bukan melalui skim subsidi Tarif Galakan (Feed-in-Tariff). Sebaliknya, ini boleh berakhir sebagai pembangunan grid tenaga tidak sistematik tanpa skim yang diselaraskan.

Satu lagi perkara yang saya ingin sebut juga ialah tentang SEDA (Sustainable Energy Development Authority), di mana satu peratus akan dikenakan ke atas semua bil-bil elektrik sebagai satu tarif untuk SEDA. Saya khuatir bahawa ini akan memberikan impak dan kesan daripada pengguna-pengguna elektrik yang akan membayar satu peratus ini? Apakah kebaikan yang kita boleh perolehi dan adakah ini munasabah untuk mengenakan kadar ini sedangkan gas subsidi diberikan kepada IPP yang dapat meraut atau meraih keuntungan yang besar? Mengapakah satu peratus tarif ini harus dikenakan kepada 44 peratus pengguna-pengguna elektrik? Tidakkah pihak Kerajaan Persekutuan menimbang, mendapat sumbangan daripada potonga subsidi kepada IPP. Saya rasa dengan gas subsidi ini mereka memang mampu untuk membayarnya.

Mengenai kemajuan mini hydro di Sarawak kenapa ia tidak dilaksanakan secara luas dalam SCORE di Sarawak? Sarawak ada kawasan lapang besar, matahari, sungai, hutan dan sebagainya. Tapi kerajaan membelanja lebih kurang 12 billion ringgit untuk membina empangan Bakun dan memindahkan orang yang bergantong kapada hutan kepada kawasan tidak berhutan.

Apakah takrifan tenaga nuklear? Adakah ia dianggap sebagai satu sumber tenaga boleh baru. On one side maju tenaga boleh baru dan on the other side kita juga maju tenaga nuclear. Boleh kah Negara kita menuju kea rah tenaga boleh baru saja.

Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: