Ucapan Rang Undang-Undang Juruanalisis Makanan 2010

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang untuk saya turut berbahas Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan ini.

Bolehkan ahli kimia yang berdaftar di bawah Akta Kimia 1975 secara automatik menjadi juruanalisis makanan?

Selain itu, saya juga ingin mempersoalkan mengenai Seksyen 37 berkaitan dengan pelantikan pegawai oleh menteri dan Seksyen 38 berkaitan dengan kuasa untuk memasuki premis, memeriksa dan menyita dokumen, dan sebagainya. Seksyen ini menyatakan bahawa seseorang pegawai diberi kuasa boleh, pada bila-bila masa, memasuki mana-mana premis di mana seseorang juruanalisis makanan berdaftar sedang menjalankan amalan menganalisis makanan. Saya mencadangkan supaya akta ini menetapkan sesiapa yang memasuki sesuatu premis perlu mendapatkan perintah mahkamah terlebih dahulu sebelum menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke atas seseorang juruanalisis makanan.

Saya ingin menyentuh mengenai Seksyen 23 rang undang-undang ini yang berkenaan dengan bidang kuasa tatatertib Majlis. Siasatan yang telus dan adil harus dijalankan sebelum seseorang juruanalisis dibuktikan bersalah terutama bagi kesalahan yang melibatkan fraud, kecurangan atau keburukan akhlak. Saya juga minta bahawa sesiapa yang didakwa dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan di atas kesalahan yang dilakukannya.

Saya berharap rang undang-undang ini dapat memastikan hanya mereka yang mempunyai kelayakan dan pengalaman yang secukupnya dapat mengamalkan tanggung-jawab Juruanalisis Makanan. Adakah seseorang yang tidak mempunyai kelayakan seperti yang terkandung dalam Akta Juruanalisis Makanan ini untuk mendaftar sebagai juruanalisi makanan? Siapakah pula yang mengiktiraf kelayakan juruanalisis makanan ini? Adakah mana-mana IPTA dan IPTS yang menawarkan kursus ijazah yang berkaitan dengan juruanalisis makanan? Sehingga kini adakah bilangan juruanalisis makanan yang berdaftar?

Terbaru isu makanan di kantin sekolah hangat diperkatakan ketika ini yang menjadi penyebab obesiti di kalangan pelajar sekolah dipaparkan di media, boleh kata hampir setiap hari terpapar ulasan Menteri yang berkenaan dan pakar pemakanan dan kesihatan tentang isu ni. Soalan saya apakah peranan juruanalisis makanan berkenaan isu tersebut? Dengan pelbagai ulasan dan pendapat yang dipaparkan sekarang ni, adakah terbukti makanan-makanan yang dijual di kantin-kantin sekolah sekarang ni adalah punca pelajar menjadi obese?

Di samping itu, saya juga ingin mengingatkan agar dengan pengenalan rang undang-undang ini, juruanalisis makanan yang dilantik akan memainkan peranan dengan baik dalam memastikan makanan yang diproses dan dikeluarkan oleh pihak-pihak terbabit itu dihasilkan dengan cara yang betul dan terjamin dari bahan-bahan merbahaya. Juruanalisis makanan juga perlu memastikan makanan yang diimport dari luar negara terjamin kualitinya dan selamat untuk dimakan terutama yang diimport dari Jepun yang pada masa ini kita sedia maklum bahawa kesan radiasi akibat kebocoran loji nuklear sangat berbahaya kepada kesihatan manusia. Selain itu, juruanalisis makanan juga perlu memastikan sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang dijual bebas daripada racun serangga kerana semburan racun serangga yang berlebihan boleh memudaratkan kesihatan.

Adakah akta ini sama seperti agensi makanan dan dadah di US?

Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: