Tuntutan harta pusaka

27 April 2011

 

Soalan

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengapa mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan setiap tuntutan harta pusaka dan apakah pelan tindakan kerajaan bagi memendekkan tempoh masa untuk menyelesaikan setiap tuntutan berkenaan. Ini kerana laporan akhbar menyatakan lebih RM4 bilion yang masih belum dituntut oleh pewaris.

Jawapan

Tuan Yang Di-Pertua,

Kerajaan sentiasa memainkan peranan penting dalam pengurusan pentadbiran harta pusaka di negara ini. Kerajaan sentiasa memastikan harta pusaka si mati tidak terbiar dan dapat dimanfaatkan oleh waris.

Agensi yang terlibat dalam pengurusan harta pusaka hanya boleh bertindak atas permohonan yang dikemukakan oleh waris untuk mentadbir dan menbahagi pusaka kepada semua pihak yang layak. Tempoh menyelesaikan sesuatu kes adalah bergantung kepada kompleksiti dan penerimaan waris terhadap cara pembahagian pusaka. Kes-kes yang mudah hanya mengambil masa yang lebih pendek untuk diselesaikan manakala kes-kes yang lebih kompleks mengambil masa yang lebih lama.

Pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan agensi-agensi terbabit. Antara tindakan-tindakan yang telah diambil untuk memendekkan tempoh masa dalam menyelesaikan sesuatu kes ialah menambahbaik proses kerja secara berterusan, mewujudkan  hubungan rapat dan saling membantu antara jabatan dan agensi yang terlibat dengan tuntutan harta pusaka seperti Amanah Raya Berhad, Mahkamah, Pejabat Tanah, KWSP, PNB, JPN, JPJ, JPPH, Tabung Haji, dan lain-lain termasuk pihak swasta seperti bank-bank. Dengan hubungan yang erat ini, pengurusan harta pusaka dapat dibuat dengan lebih baik dan berkesan.

Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: