Kitab Injil yang diimport

27 April 2011

 

Soalan

 

Dr. S. Ramakrishnan minta Menteri Dalam Negeri menyatakan mengapa kementerian meletakkan syarat bahawa semua kitab Injil yang diimport dari luar negara perlu diletakkan nombor siri dan dicop dengan tag “Untuk Penganut Agama Kristian Sahaja” yang dilihat menghina kesucian kitab berkenaan. Sedangkan kitab sebelum ini tiada nombor siri dan cop seperti itu. Baru-baru ini kerajaan telah mengharamkan kemasukan kitab Injil yang dibawa dari Indonesia.

Jawapan

Tuan Yang Di-Pertua,

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat yang mengemukakan soalan.

Untuk pengetahuan Y.B., Kementeria Dalam Negeri telah membuat keputusan membenarkan kemasukan dan pengedaran kitab Injil dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Indonesia tanpa apa-apa syarat di Sabah dan Sarawak.

Namun demikian, kitab bible yang menggunakan Bahasa Malaysia/Bahasa Indonesia yang diedarkan di Semenanjung  Malaysia perlu dicetak “Penerbitan Buku Kristian” dan diletakkan tanda salib.

Pendekatan menggunakan cap dan nombor siri terhadap kitab Injil yang diimport tersebut adalah prosedur rasmi yang pernah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan bukanlah bertujuan mencemar atau menghina kesucian kitab Injil berkenaan, tetapi adalah bagi memelihara keharmonian kaum dan agama di negara ini, agar tidak timbul sensitiviti agama sehingga boleh memudaratkan keselamatan dan ketenteraman awam.

Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: