IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN MBPJ

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

 13/5/2010

PERMOHONAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA WARGANEGARA MALAYSIA YANG BERKELAYAKAN DAN BERUMUR TIDAK KURANG DARIPADA 18 TAHUN PADA TARIKH TUTUP IKLAN UNTUK MEMBUAT PERMOHONAN JAWATAN SEPERTI BERIKUT.

NAMA JAWATAN: PEMBANTU TADBIR (TASKA DAN TADIKA) – GRED N17

SYARAT KELAYAKAN :

(a)    SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ATAU KELAYAKAN YANG DIIKTIRAFKAN SETARAF DENGANNYA OLEH KERAJAAN.

 

DAN

(b)   KEPUJIAN BAHASA MALAYSIA/ BAHASA MELAYU ( TERMASUK LULUS UJIAN LISAN) PADA PERINGKAT SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ATAU KELULUSAN YANG DIIKTIRAFKAN SETARAF DENGANNYA OLEH KERAJAAN.

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN:

(a)    SIJIL ASAS ASUHAN KANAK-KANAK; ATAU

(b)   SIJIL KURSUS PENGURUSAN PRASEKOLAH; ATAU

(c)    MEMPUNYAI PENGALAMAN MENGAJAR ATAU MENGASUH KANAK-KANAK.

PERHATIAN:

BORANG JUGA BOLEH DIMUAT TURUN DARI LAMAN WEB MBPJ:

http://www.mbpj.gov.my

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 14HB MEI 2010 (JUMAAT)

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: